Op maandag 23 oktober vond onze aspirantencantus plaats en daarmee ook meteen de eerste cantus van het nieuwe jaar. Het was voor iedereen weer een hele tijd geleden dat we nog eens een zetelden in de corona van een echte Carpe cantus. Op deze gezellige avond maakten onze aspiranten kennis met het zuipfestijn en de regels van het spel. Na een heleboel adtjes, autosancties en spauwkes eindigde de avond heel wazig, vooral voor de aspis, een teken dat de cantus goed was!

We zijn allemaal zeer benieuwd hoe deze jongens op de doop gaan presteren 16 november!